top of page
215_my seed leaves_sep_2021_4789.jpg

Grow fresh, beyond-organic produce at ease

Dyrk ferske gårdsprodukter hjemme med våre forhåndsspirede frøplanter, innovative aeroponiske dyrkingssystem og all hjelpen du trenger 

22-Applegarth Farm _Jan 2020_4656.jpg

Fresh produce on your table,
Savings in your wallet

Eliminate the need for a middleman and avoids the high prices associated with shop-bought produce when you grow your own food with Tower Garden.

 

Harvest your own produce when at its freshest and most flavourful, and enjoy produce that is far superior to anything you can buy at a supermarket. The best part is that it's relatively inexpensive and easy to set up, with minimal maintenance costs. The initial investment will pay for itself in no time, as the savings on your shopping bill will quickly add up. Plus, the system can be easily scaled up or down depending on your needs and the space available, making it a flexible option for households of all sizes.

131_my seed leaves_sep_2021_4439.jpg

Grow Your Mental Wellbeing

Reduce your stress levels and improve your mood when you grow your own food with Tower Garden.

 

It's a well-known fact that gardening, regardless of method, is associated with improved self-esteem and life satisfaction. The process of caring for and watching your plants grow can provide a sense of purpose and accomplishment, further boosting your mental wellbeing. Additionally, connecting with nature through gardening can be a great way to find peace and tranquility in your daily life. 

38_my seed leaves_sep_2021_5118.jpg

The Nutritional Powerhouse for Fresh and Healthy Produce

Take control over what goes into your food & into your body.

 

When you grow your own produce aeroponically, you have complete control over what goes into your plants, meaning you can avoid using pesticides and other chemicals. This results in produce that is not only fresher & tastier as it's been harvested to order, but also more nutritious. Aeroponic growing systems also use less water than traditional gardening methods, meaning that the plants are able to concentrate their energy on producing high-quality produce.

64_my seed leaves_sep_2021_4279.jpg

Farm From Home and Elevate Your Eco-Consciousness

Aeroponic systems are incredibly eco-friendly, as they use very little water and produce very little waste. The systems use only the water & nutrients that the plants need, and any excess is collected and reused. This not only helps to save resources, but it also reduces the amount of waste that goes to landfills. No need for soil either, which means that they are not dependent on the use of pesticides and other chemicals. Additionally, they do not require the use of fossil fuels for transportation, which makes them a much more sustainable option for growing your own produce.

Aeroponisk vekst

Med Tower Garden

Med den nåværende krisen som omslutter verden og matsikkerheten vår i alvorlig fare, er det nå på tide å se mot en ny fremtid i måten landbruket fungerer på. Å bringe vekst direkte inn i hjertet av lokalsamfunnene våre har potensialet til å alvorlig lindre mange av de nåværende problemene.

Seedleaves.com har inngått samarbeid med den fantastiske Tower Garden for å bringe disse fantastiske aeroponiske tårnene til Storbritannia. Vi kan både selge deg TowerGardens til hjemmet ditt og gi deg råd ved installasjon av store kommersielle virksomheter. Vi er i ferd med å bygge en betydelig installasjon i Sør-England, som et søstersted til den utrolige TrueGarden i Arizona. 

Buy A Tower Garden from Seedleaves.com and receive: 

  • 25% off your first and third  Seedling Packs.

  • 50% off our new online course 'A Complete Guide to Soilless Growing'

Please provide your email to receive your discount code as well as ongoing rewards and offers from Seedleaves  - Don’t miss out!

Thanks for subscribing!

113_my seed leaves_sep_2021_1779_edited.jpg

Vokser kommersielt

La oss komme i gang

I samarbeid med TrueGarden og Tower Farms kan Seedleaves.com bistå i alle deler av planleggingsprosessen. Kommersielle gårder kan installeres både på bakkenivå og på hustak og jobbe symbiotisk med mange forretningstyper, fra restauranter og matvarehandel til skoler og universiteter. 

Med den nåværende krisen som ryster verden, er det ingen bedre tid å se på denne banebrytende måten å vokse på, midt i hjertet av samfunnet.

Vi kan bistå i alle deler av planleggingsprosessen og gi all nødvendig kunnskap for å sette opp din egen gård. 

 

300_Applegarth_Jun_2020_6042_edited.jpg

DISCOVER OUR NEW RANGE OF SEEDLING PACKS

bottom of page